išmanymas

išmanymas
išmãnymas sm. (1)išmanyti. 1. SD327,418,459 supratimas, nuvokimas, mokėjimas, pažinimas: Jis šitame dalyke be išmãnymo KI10. Visoks išmãnymas platinas tarp žmonių KI108. Išmanymas kalbėti R62. Išmana yra išmãnymo pradas FT. Supratimas yra pasyvesnis, išmanymas – aktyvesnis dvasios stovis FT. Parodė savo neišmãnymą to daikto, apie kurį rašo A.Baran. Didis išmãnymas apie išmintis ir mokslus DP276. Jų didis buvo neišmanymas BPI261. Duok sveiką išmanymą MKr4. | refl.: Išguldo jį pagal savo didį išsimanymą prš. | Išsimanymas ant žvaigždžių (astronomija) R339. 2. išmintis: Stebėjos visi, kurie jo klausė, išmanymui ir atsakymams jo SPI195. Ir sakysi visiems išmintingos širdies, kuriuos aš pripildžiau išmanymo dvasia Skv2Moz28,3. 3. sąmonė: Devintoj dienoje jis pakajingesnis buvo, jo visas išmanymas valandomis visai atgrįžo Ns1852,2. 4. reikšmė, prasmė: Lietuvnykai didžios lietuviškos žemės nekurius daiktus tokiais žodžiais iškalba, kokių lietuvninkai karališkoje Prūsoje tame išmanyme nevartoja Bt1(pratarmė). | refl.: Kokį išsimãnymą turi tas žodis? K. Taigi, jei aš nežinau balso išsimanymo, būsiu neišmanomas tam, kursai kalba Bb11PvK14,11.refl. Lex23 išaiškinimas: Ir kožno sapnis turėjo savo išsimanymą BB1Moz40,5. 5. refl. išgalvojimas: Patrako svietas su savo išsimanymais . 6. refl. susigalvojimas, užsimanymas: Vot buvo išsimãnymas imti tokius procentus! Užv. 7. nuomonė, pažiūra: Mano išmanymu, jis doras žmogus . \ manymas; apmanymas; įmanymas; išmanymas; numanymas; permanymas; pramanymas; primanymas; sumanymas; užmanymas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • išmanymas — išmãnymas dkt. Puikùs dalỹko išmãnymas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • numanymas — numãnymas sm. (1) → numanyti. 1. supratimas, pažinimas, mokėjimas, išmanymas: Lėlę padaryt ir reikia numãnymo Skr. Anieji par nenumanymą ir nežinojimą klausė rodos tėvo savo P. Iš ko skaitydami galite suprast numanymą mano BtPvE3,4. Statė buvo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apmanymas — apmãnymas sm. (1) apgalvojimas, apsvarstymas: Vis be apmãnymo kasinėjo Įpiltės kalną, senųjų vyrų nepaklausė Lnk. | refl. N. manymas; apmanymas; įmanymas; išmanymas; numanymas; permanymas; pramanymas; primanymas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dvarnumas — ×dvar•numas sm. (1) → dvarnas 3: Tatai yr dvar•numas ir didis išmanymas apie išmintis ir mokslus savus DP276 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • galva — galvà sf. (3) 1. kūno dalis: Jis mąstė, galvą rankom pasirėmęs T.Tilv. Kažkas pirštu bakstelėjo Pranui į galvą P.Cvir. Neičiau nei už Levuko... Geriau kišk galvą į tvorą, tegul uodegą varnos lesa Žem. Visi traukia kepures nuo galvų rš. Galvai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • guodas — 1 guõdas sm. 1. garbė, vertybė: Žmogus be guõdo Š. Savo guõdą žeminti BŽ491. Niekados aš neturėjau savo pirkčios, nė žmonių guodo nemačiau rš. 2. Kos44, Vb protas, išmanymas, atagoda: Kad tu kalbi kaip be guodo Kp. Tas žmogus be guodo Dj. Kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmana — ìšmana sf. (1) DŽ išmanymas, išmonė, inteligencija: Ìšmana yra išmanymo pradas FT. Lengvos ìšmanos žmogus yra išmaningas FT …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmanybė — sf. (1) išmanymas, išmintis, nuovoka: Aprašinėjant nedorybę, reikia atsargumo, užlaikyti taisykles išmanybės A.Baran. Kokia didelė to žmogaus išmanybė! rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmintis — 2 išmintìs sf. (3b) K, FT, Š, ìšmintis (1) Vb, Kp, Km; SD140, R226, M 1. išmanymas, protingumas, gudrybė: O vei, kaip kiek išmintiẽs užaugdami gavom, ir vargeliai su darbeliais jau prasidėjo K.Donel. Žodis „filosofija“ pažodžiui reiškia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmonybė — sf. išmintis, išmanymas (?): Tegul visada bijosi, kad neperžengtų kraštų išmonybės A.Baran …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”